Bestuur

Het huidige bestuur kent 5 bestuursleden en bestaat uit: Jan Mansvelders (voorzitter), Richard Frank (penningmeester), Andre Beerepoot (algemeen bestuurslid), Ingmar Vink (idem) en Wim van der Poel (jeugdzaken + secretaris).