Bestuur

Het huidige bestuur kent 5 bestuursleden en bestaat uit: Jan Mansvelders (voorzitter), Bert Post (penningmeester), Andre Beerepoot (algemeen bestuurslid), Hans Houkema (wedstrijdsecretaris) en Wim van der Poel (jeugdzaken + secretaris).