Bestuur

Het huidige bestuur kent 6 bestuursleden en bestaat uit: Jan Mansvelders (voorzitter), Bert Post (penningmeester), Andre Beerepoot (algemeen bestuurslid), Ingrid Jonk (idem), Ingmar Vink (idem) en Wim van der Poel (jeugdzaken + secretaris).