Coronaprotocol

Ingaande 19-05-21 is de zaal van TTV Noordkop weer toegankelijk voor leden voor het houden van trainingen. Hierbij zijn de vastgestelde regels van RIVM, NOC/NSF en NTTB leidend. Deze regels zijn vertaald naar een tweetal protocollen. Er is een protocol voor leden van 18 jaar en ouder (SENIOREN) en een protocol voor leden tot 18 jaar (JEUGDleden). Alle leden worden geacht de regels zoals beschreven in de genoemde protocollen (zie onder) zowel naar letter als naar geest volledig uit te voeren.

Mondkap verplichting

In aanvulling hierop geldt dat het dragen van een mondkapje/masker verplicht is voor iedereen van 13 jaar en ouder.. Deze wettelijke verplichting is van toepassing in alle beschikbare (binnen)ruimten en tijdens alle momenten dat er niet actief wordt gesport. Overtreding kan worden beboet (Euro 95).

Verdere versoepeling van CORONA regels:

Ingaande zaterdag 5-6-21 zijn de regels verder versoepeld.

Vanaf dat moment is tijdens trainingen ook voor senioren de 1 1/2 meter afstand regel niet meer van toepassing. De 4 tot dan toe daarvoor bestemde vakken worden verruimd in de zin dat er dan ook tegelijkertjjd op 5-6 tafels gespeeld zou kunnen worden. Ook is dubbelspel weer toegestaan.

Kantine en kleedkamers kunnen ook weer gebruikt worden; wel blijven mondkap-verplichting (voor 13 jaar en ouder) en voor senioren de afstandsregels aldaar gelden. Het houden van wedstrijden tegen teams van andere verenigingen is (nog) niet toegestaan voor senioren, voor jeugdteams is dat wel weer mogelijk.

Van toepassing blijven nog wel:

  • dragen van mondkap bij binnenkomst/verlaten van de zaal + in kleedkamers en kantine
  • 1 1/2 meter afstand te houden bij/door senioren
  • registratie bij binnenkomst
  • handen reinigen bij binnenkomst met desinfectans
  • allerlei detailregels zoals vermeld in de afzonderlijke protocollen