Statuten

De naamstelling van de tafeltennisvereniging Noordkop heeft nogal eens aan (tijdelijke) verandering ondergaan. De huidige bij de KvK geregistreerde naam is NAK – Noordkop. Omdat sponsor NAK niet meer actief is zal op termijn de naam TTV Noordkop weer in ere worden hersteld. De thans geldende Statuten zullen dan ook worden geactualiseerd.