Lidmaatschap, contributie en aanmelden/opzeggen

Een lidmaatschap gaat men in de regel aan voor de duur van het kalenderjaar. Met ingang van 1-1-2022 is het ook mogelijk om gedurende een kwartaal lid te zijn van de verenging.

Aanmelding van een lidmaatschap dient schriftelijk plaats te vinden middels het daarvoor bestemde inschrijvingsformulier; beëindiging van het lidmaatschap dient uiterlijk 4 weken voor de einddatum ervan te zijn medegedeeld aan het bestuur via mailadres secretaris@ttvnoordkop.nl

Ingaande 1-1-2023 zijn de tarieven als volgt:

Jeugd t/m 17 jaar                                            €    108,00 per jaar of

                                                                           €    37,00 per kwartaal

Senioren                                                           €   144,00 per jaar of

                                                                           €    46,00 per kwartaal

Oldstars/55+ groep (donderdagmiddag)  €   84,00 per jaar of

                                                                      €    31,00 per kwartaal**