Lidmaatschap, contributie en aanmelden/opzeggen

Een lidmaatschap gaat men in de regel aan voor de duur van het kalenderjaar. Met ingang van 1-1-2022 is het ook mogelijk om gedurende een kwartaal lid te zijn van de verenging.

Aanmelding van een lidmaatschap dient schriftelijk plaats te vinden middels het daarvoor bestemde inschrijvingsformulier; beëindiging van het lidmaatschap dient uiterlijk 4 weken voor de einddatum ervan te zijn medegedeeld aan het bestuur via mailadres secretaris@ttvnoordkop.nl

Ingaande 1-1-2022 zijn de tarieven als volgt:

Jeugd t/m 17 jaar                                            €    96,00 per jaar of

                                                                           €    34,00 per kwartaal

Senioren                                                           €   132,00 per jaar of

                                                                           €    43,00 per kwartaal

Oldstars/55+ groep (donderdagmiddag)  €   20,00 per jaar**+ € 2,-bijdrage per keer ** NTTB prijspeil 2021