Omgangregels

Omgangsregels voor TTV Noordkop

Bij ons op de club staat sportiviteit op de eerste plaats!

Daarvoor is het goed om omgangsregels te hebben.

Omgangsregels gelden voor iedereen die bij ons op de club speelt of onze club
bezoekt. Dus zowel voor spelende jeugd, begeleiders en/of ouders als voor
senioren.

• Wij vinden omgangsregels belangrijk en zetten ons in om die te handhaven.
• Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet.
• Iedereen telt mee op onze vereniging.
• Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
• Ik val de ander niet lastig.
• Ik vecht niet, gebruik geen geweld, bedreig niet en breng de ander geen
schade toe.
• Ik scheld niet en maak geen gemene opmerkingen of grappen over anderen.
• Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
• Ik maak geen misbruik van mijn machtspositie.
• Ik kom niet te dichtbij of raak de ander niet aan als die dat niet wil.
• Ik geeft de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
• Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongepaste opmerkingen over
het uiterlijk van iemand anders, zijn of haar persoonlijk leven of seksuele
voorkeur.
• Als iemand anders mij hindert of lastigvalt dan vraag ik hem of haar daarmee
te stoppen. Als dat niet helpt vraag ik iemand anders om hulp.
• Ik help anderen om zich ook aan deze regels te houden, spreek diegene die
zich daar niet aan houdt op aan en meld dit als dat nodig is bij het bestuur of
de vertrouwenspersoon van de vereniging.