Algemene ledenvergadering

De jaarlijkse ALV van de vereniging wordt in de regel voor 1 juli gehouden;

De uitnodiging + vergaderstukken van de komende ALV worden per mail verstuurd aan de leden.